1881

Lambert Pharmaceutical Co. membeli hak terhadap rumusan LISTERINE® dan mula menghasilkan dan memasarkannya.